Колл-центр:1408 (Тегін қоңырау шалу)

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы


1. Бағдарлама мәнін баяндау (атауы, іске асырушылар, жобаға қатысушылар қандай жетістікке қол жеткізеді)

«Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы» - ҚР халқын тұрақты және өнімді жұмыспен қамтуға бағытталған, оқытуды, жұмысқа орналастыруды, өзiнiң жеке iсiн ашуға және кеңейтуге жәрдемдесуі, елдегі еңбек ресурстарының бөлінуін оңтайландыруды қамтамасыз ету бағдарламасы.

Бағдарламаның мақсаты: Жұмыссыздық деңгейін төмендету, кадрлік әлеуетті дамыту, жаңа жұмыс орындарын құру.

Қатысушылар: жұмыссыздар, өзін-өзі жұмыспен қамтыған жеке тұлғалар, шағын және орта бизнес субъект ілері, бизнесін жаңадан ашқан немесе бизнесін кеңейтуге ниет білдірген кәсіпкерлер.

Бағдарламаның операторы:

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

2. Бағдарламаның негізгі бағыттары

Бағдарлама 4 негізгі бағыттан тұрады:

2.1. Оқыту және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу, оның ішінде:

· кәсіптік оқу, жұмысқа орналасу мәселелерi бойынша консультациялар, сондай-ақ психологиялық бейiмдеу;

· тегiн бiлiктiлiктi арттыру, кәсiптiк даярлау және қайта даярлау курстарына жіберу

· кәсіптік оқуға материалдық көмек беру;

· лайықты бос жұмыс орындарын iздеу және жұмысқа, оның iшiнде әлеуметтiк жұмыс орындарына және жастар практикасына орналасуға жәрдемдесу;

· жұмыспен қамтуға жәрдемдесудiң белсендi шараларына қатысатын жеке тұлғалардың жалақысын iшiнара субсидиялау;

· жастар практикасына жiберiлген жеке тұлғаларға еңбекақы төлеу.

2.2. Кәсiпкерлiктi дамытуға жәрдемдесу, оның ішінде:

· сервистік қызметтер, оның ішінде консультациялық (бухгалтерлік, заңдық, маркетингтік) қызметтер көрсету, оқуға материалдық көмек ұсына отырып, кәсіпкерлік негіздеріне тегін оқыту, бизнес жоспарын дайындауға жәрдемдесу, 1 жылға дейінгі мерзімге жобаларды сүйемелдеу;

· микронесиелер беру;

· жетiспейтiн инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін дамыту және/немесе салу және/немесе инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым үшін, оның ішінде жайылымдық мал шаруашылығын дамыту үшін ілеспе технологиялық жабдықтар сатып алу.

2.3. Еңбек ресурстарының жұмылғыштығын арттыру, оның ішінде:

· көшуге субсидия беру;

· жаңа тұрғылықты жерiнде кәсiптiк даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру курстарында оқыту, сондай-ақ жұмысқа орналасуына жәрдемдесу

· қызметтік тұрғын үй беру;

· жастарға арналған жатақханалардан бөлме беру;

· психологиялық бейімдеу.

2.4. Ауылдық елдi мекендердi дамыту, оның ішінде:

· ауылдарда, кенттерде, шағын қалаларда дамытудың инфрақұрылымдық жобаларын iске асыруға тарту.

3. Бағыттардың қысқаша сипаттамасы:

Оқыту және жұмысқа орналасуда жәрдемдесу:

«Оқыту және жұмысқа орналасуда жәрдемдесу» бірінші бағыты жұмыссыздарға, ішінара және өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарға тұрақты жұмыз табуға, ал қажеттігі болған жағдайда – талап етілетін мамандықтар бойынша оқуға көмек көрсетеді. (ПОРТАЛ ДА БАҒДАРЛАМАҒА СІЛТЕМЕ ЖАСАУ)

Кәсiпкерлiктi дамытуға жәрдемдесу:

«Кәсiпкерлiктi дамытуға жәрдемдесу» екінші бағыты азаматтарға кеңес алуға, оқуға, өз бизнесін ашуға немесе кеңейтуге несие түрінде қаржылық қолдау алуға көмек көрсетеді. (ПОРТАЛ ДА БАҒДАРЛАМАҒА СІЛТЕМЕ ЖАСАУ )

Еңбек ресурстарының жұмылғыштығын арттыру:

«Еңбек ресурстарының жұмылғыштығын арттыру» үшінші бағыты елдің шалғай аймақтарынан жұмысқа орналасу үшін жайлы аудандарға көшуге ниет білдірген адамдарға арналған. (ПОРТАЛ ДА БАҒДАРЛАМАҒА СІЛТЕМЕ ЖАСАУ)

Ауылдық елдi мекендердi дамыту:

Төртінші бағыт: «Ауылдық елдi мекендердi дамыту» аймақтарды инфрақұрылымдық дамыту жобаларында ауыл, кенттер және шағын қалалар тұрғындары үшін жұмыс орындарын құруға бағытталған жобаларды iске асыруға қолдау көрсетеді. (ПОРТАЛ ДА БАҒДАРЛАМАҒА СІЛТЕМЕ ЖАСАУ)

4. « Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасы ніске асыру мерзімі мен кезеңдері:

1 кезең: 2011 (пилот тық);

2 кезең: 2012–2015 жылдар;

3 кезең: 2016–2020 жылдар.

5. Нысаналы индикаторлар:

2020 жылға қарай мынадай нәтижелерге қол жеткiзу жоспарланып отыр:

· Бағдарламамен 1,5 млн. дейiн адам қамтылатын болады.

· 2015 жылға қарай: өз бетiнше жұмыспен айналысатын халықтың жалпы санындағы нәтижелі жұмыспен қамтылғандардың саны 56 %-ға дейін ұлғаяды.

· 2016 жылға қарай:

– кедейлiк деңгейi 8,2 %-дан 6 %-ға төмендейдi;

– жұмыссыздық деңгейi 5,5 % аспайтын болады.

· 2020 жылға қарай: өз бетiнше жұмыспен айналысатын халықтың жалпы санындағы нәтижелі жұмыспен қамтылғандардың саны 75 %-ға дейін ұлғаяды.

6. Қаржыландыру көздерi мен көлемi:

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын iске асыруға республикалық бюджете:

· 2011 жылға – 37,4 млрд. теңге;

· 2012 жылға – 57,6 млрд. теңге;

· 2013 жылға – 94,7 млрд. теңге (оның ішінде 20 млрд. теңге шартты-қаржыландырылатын шығыстар);

· 2014 жылға – 100,6 млрд. теңге;

· 2015 жылға – 98,7 млрд. теңге көзделген.

Келесi жылдары Бағдарламаны қаржыландыру көлемi республикалық бюджеттi тиiстi жоспарлы кезеңге қалыптастыру кезiнде нақтыланатын болады.

7. Бағдарламаның іске асырылуына жауапты мемлекеттік органдар:

Бағдарламаның операторы: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі.

Бағдарламаның орындаушылары:

· ҚР Ауыл шаруашылығы министрлiгi;

· ҚР Бiлiм және ғылым министрлiгi;

· ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi;

· ҚР Экономикалық даму және сауда министрлiгi;

· ҚР Қаржы министрлiгi;

· ҚР Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық iстерi агенттiгi, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi.

8. «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы» аясындағы н орматив тік-құқықтық актілер:

http://pz.enbek.gov.kz/npa

9. Бағдарламаны іске асыру бойынша жалпы индикатор лар – қол жеткізілген нәтижелер:

http://pz.enbek.gov.kz/ru/pzreports/4


Назад